SAP4Finance


De boekhoudingsmodule voor PWA-kantoren en DC-ondernemingen sui generis.


Toen in 2004 de wetgeving op de boekhouding voor VZW's wijzigde, is dit boekhoudpakket ontstaan op uitdrukkelijke vraag van een aantal PWA-kantoren. Oorspronkelijk was er voorzien dat er vanuit de diensten van de RVA een pakket zou worden voorgesteld. Toen einde 2004 duidelijk werd dat dit niet het geval zou zijn, werd ons gevraagd of het niet mogelijk was een aangepast pakket te maken voor zowel PWA-kantoren als voor Dienstenchequebedrijven sui generis.

 

In een overijld tempo werd een eerste versie klaargestoomd. Deze werd echter wat prematuur op de markt gegooid, gezien de druk die er vanuit de markt ontstaan was. Deze versie 1.0 werd snel door een aantal updates aangepast zodat het pakket in zijn huidige vorm (versie 1.2) stabiel is om op grote schaal gebruikt te worden.

 

Dankzij een duidelijke feedback van een aantal gebruikers is dit boekhoudpakket gegroeid tot een vlot bruikbare dagelijkse tool voor velen onder U.

 

Deze boekhouding is zeer specifiek gericht naar PWA-kantoren, al of niet in combinatie met DC-onderneming.

 

Hieronder vind je een lijst van in detail besproken werkfiches uit de handleiding. Stap voor stap wordt je in de handleiding uitgelegd hoe deze boekingen moeten worden verricht.

 

1. Aankoop PC: afschrijving of niet?

2. Aankoop bureau: afschrijving of niet?

3. Afschrijving materiele vaste activa

4. Afschrijving PC

5. Afschrijving bureau

6. Aankoop naamloze PWA-cheques bij Sodexho Pass door PWA

7. Aankoop PWA-cheques op naam door PWA bij Sodexho Pass

8. Bestellen PWA-cheques op naam door PWA i.p.v. gebruiker

9. Verkoop naamloze PWA-heques door PWA aan gebruiker

10. Terugbetaling niet vervallen naamloze PWA-cheques door PWA aan gebruiker

11. Omruiling vervallen naamloze PWA-cheques van gebruiker door PWA

12. Omruiling vervallen naamloze PWA-cheques van PWA bij Sodexho Pass

13. Omruiling / terugbetaling PW-cheques op naam

14. Diefstal geld / PWA-cheques van PWA

15. Doorrekenen kilometervergoeding PWA-werknemer van PWA aan gebruiker

16. Ontevreden gebruiker

17. Vorderingen op gemeente

18. Prefinanciering kosten werkwinkel

19. Deling kosten opleiding

20. Diverse vorderingen

21. Overboeking zicht- naar spaarrekening

22. Overboeking spaar- naar zichtrekening

23. Overboeking zichtrekening naar kas

24. Overboeking kas naar zichtrekening

25. Intresten en bankkosten zichtrekening

26. Ontstaan van betalingsverschillen in kas

27. Schenking geld door gebruiker

28. Aankoop postzegels

29. Verhuur materieel door PWA-vzw aan gebruiker

30. Voorzieningen voor opleidingen

31. Kosten opleidingen voor werklozen

32. Betaling bedrag opleidingen aan RSZ

33. Ontvangst factuur gevolgd door creditnota

34. Kilometervergoeding PWA-beambten

35. Lening / terugbetaling gemeente

36. Kosten i.v.m. huur PWA-kantoor

37. Bijdrage kosten werkwinkel

38. Kilometervergoeding PWA-werknemers

39. Inschrijvingsgeld PWA-werknemers voor het volgen van een opleiding

40. Ontvangst aanslagbiljet belastingen

41. Kosten i.v.m. verwarming / elektriciteit PWA-kantoor

42. Kosten i.v.m. gebruik telefoon / ADSL / fax / GSM

43. Aankoop kantoormateriaal

44. Prefinanciering door VDAB

45. Onderhoud dienstwagen PWA

46. Verzekeringen

47. Honorarium boekhouder

48. Kosten i.v.m. publicatie Belgisch Staatsblad

49. Vergoeding PWA-werknemers in dienst van PWA-vzw

50. Andere uitgaven

51. Zitpenningen

52. Kosten i.v.m. preventie en bescherming op het werk m.b.t. PWA-beambten

53. Kosten opleiding PWA-beambten

54. Kosten lokale tewerkstellingsinitiatieven

55. Ontvangst RVA-subsidies

56. Ontvangst inschrijvingsrecht gebruiker

57. Correctieboeking / tegenboeking

58. Resultaatverwerking

59. Resultaatbestemming


wens je dit pakket een tijd vrijblijvende te verkennen, geef een seintje op info@medibit.be, we sturen u graag een demo-pakket op.